HGU Podružnica 3 Rijeka

Primorsko-goranska županija

Adresa: Užarska 17/II, 51000 RIJEKA
Tel: +385 (0)51/336 589
Tel/fax: +385 (0)51/331 559
E-mail: hgu.rijeka@hgu.hr

Matični broj: 03968707
Žiro račun: 2360000-1400155908
IBAN: HR2623600001400155908
SWIFT code: ZABAHR2X
OIB: 49903072647

Radno vrijeme ureda HGU PGŽ, Podružnice 3, Rijeka:
Ponedjeljak - srijeda - petak - od 9.30 - 14.30 h

I dalje nam se možete obratiti na mail hgu.rijeka@hgu.hr za ishodovanje POTVRDA
Ugovore šaljite na mail: hgu-potvrde.rijeka@hgu.hr

Predsjednik:
Duško Jeličić

Tajnica:
Jadranka Čubrić

Članovi izvršnog odbora:
Tatjana Bon, Darko Jurković - Charlie, Vladimir Korenić - Dadi, Damir Martinović - Mrle, Iva Močibob, Ivan (Nino) Načinović i Toni Tibljaš.

Administracija podataka i opći poslovi:
Gordana Benazić

Povjerenik za Ličko-senjsku županiju i Crikveničko-vinodolsku rivijeru sa kvarnerskim otocima:
Josip Butorac - 091/2011 159