HUIG

HUIG - Hrvatska udruga istaknutih izvođača

HUIG – Hrvatska udruga istaknutih glazbenika
CAFM - Croatian Association of Featured Musicians
Ivana Broza 8a, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia

Tel: +385 (0)1/3668 227 • Fax: +385 (0)1/3668 216
E-mail: huig@hgu.hr • http://www.hgu.hr/huig

IBAN: HR4423600001101237668 • SWIFT code: ZABAHR2X
OIB: 01793025663

UPRAVNI ODBOR HUIG
(Izabrani na Skupštini HUIG-a, 13.4.2015.)

Predsjednik/President: Elvis Stanić

Glavni tajnik/Secretary: Jadranka Čubrić

Međunarodna suradnja/International Cooperation: Mirela Priselac-Remi

Članovi Upravnog odbora HUIG:
Marijan Brkić-Brk
Sanja Doležal - Šarić
Neven Frangeš
Goran Karan
Zdenka Kovačiček,
Vedran Križan,
Stipe Mađor - Božinović
Edo Maružin
Gordan Muratović-Coco
Boris Novković
Zoran Prodanović-Prlja
Stanko Šarić
Marko Tolja
Luka Tralić - Shot.

Statut HUIG-a možete preuzeti ovdje.