Fond HGU-a

Fond HGU-a

FOND HRVATSKE GLAZBENE UNIJE
Ivana Broza 8a, 10000 ZAGREB
MB: 03968707, OIB: 49903072647

Žiro račun: 2360000-1500139401
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR4423600001500139401 • SWIFT code: ZABAHR2X


Dragi članovi HGU-a, ako ste u mogućnosti, molimo vas da uplatite donaciju u Fond HGU-a. Naime, Predsjedništvo je 29.3.2020. donijelo odluku o pružanju financijske potpore članovima HGU-a kojima je to najpotrebnije, a iz sredstava Fonda HGU-a.

Molimo vas da u ove teške dane prouzročene pandemijom COVID-19 i potresa u Zagrebu budete solidarni jedni prema drugima i uplatite barem simboličnu donaciju. Hvala!