HGU Podružnica 12 Šibenik

Šibensko-kninska županija

Adresa: Sarajevska 3, 22000 ŠIBENIK
Gsm: +385 (0)91/5213 041
Fax: +385 (0)22/219 169
E-mail: hgu.sibenik@hgu.hr

Matični broj: 03968707
Žiro račun: 2360000-1400138905
IBAN: HR0623600001400138905
SWIFT code: ZABAHR2X
OIB: 49903072647

Radno vrijeme za stranke: od ponedjeljka do četvrtka, od 10 do 14h.

Predsjednik:
Vojmir Roša

Tajnik:
Joško Škarica

Članovi izvršnog odbora:
Darko Kalogjera, Nino Nimac, Željko Petreš, Marko Reljanović, Vojmir Roša, Branko Viljac i Katarina Vučetić

Povjerenik za grad Knin:
Goran Keranović