Pravna služba

Pravna služba

Pod pojmom pravnih savjetovanja u okviru HGU-a smatraju se statusni, porezni i slični problemi, te usmeni savjeti o eventualnim problemima u okviru obavljanja djelatnosti, a koje HGU kao strukovna organizacija na nivou struke može pokušati riješiti.

Sve upite za pravno savjetovanje primamo ISKLJUČIVO u pisanom obliku putem:

e-mail: hgu@hgu.hr
fax: 01/3668 216
pošta na adresu:
HGU (pravno savjetovanje)
Ivana Broza 8a, 10000 ZAGREB

Ostalo su pitanja za koja svaki član može angažirati odvjetnika po svom izboru te se takva vrsta usluga ne osigurava besplatno u okviru njezine pravne službe (izrada i korekcija ugovora, zastupanje članova i sl.)

Formular za prijavu neisplaćenih honorara