HGU Podružnica 1 Zagreb

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Adresa: Ivana Broza 8a, 10000 ZAGREB
Tel: +385 (0)1/3668 227
Fax: +385 (0)1/3668 216
E-mail: hgu.zagreb@hgu.hr

Matični broj: 03968707
Žiro račun: 2360000-1400130275
IBAN: HR2223600001400130275
SWIFT code: ZABAHR2X
OIB: 49903072647

Radno vrijeme za stranke: svakim radnim danom od 8 do 15h.

Predsjednica:
Mirela Priselac - Remi

Tajnik:
Zvonimir Bučević-Buč

Članovi izvršnog odbora:
Nikša Bratoš, Marijan Brkić - Brk, Miroslav Lesić, Mirela Priselac - Remi, Davor Rodik, Tomislav Šušak, Ivan Premelč, Igor Ivanović i Kristijan Zorjan.

Administracija podataka i opći poslovi:
Goran Cvok
Sandra Tribuson