Tijela HGU-a

Tijela HGU-a

Tijela HGU-a izabrana su na 12. Skupštini HGU-a, 23. lipnja 2014., u dvorani Matis Absolut u Zagrebu.

Predsjednik HGU-a:
Nikša Bratoš

Predsjednica Glavnog odbora HGU-a:
Mirela Priselac Remi


Predsjedništvo HGU-a:
Nikša Bratoš, Predsjednik Hgu
Mirela Priselac Remi, Predsjednica Glavnog odbora Hgu
Dražen Baljak, Dopredsjednik Hgu (od 6.12.2016.)
Neven Frangeš, Dopredsjednik Hgu
Paolo Sfeci, Dopredsjednik Hgu


Članovi Glavnog odbora HGU-a:
Dražen Baljak
Joško Banov
Marijan Brkić - Brk
Jadranka Čubrić
Igor Delač
Neven Frangeš
Ivana Gutović
Vesna Ivić Šimetin (od 28.9.2016.)
Ivo Jagnjić (od 28.9.2016.)
Marijan Jelenić (od 12.11.2014.)
Darko Kalogjera
Tomislav Mrduljaš (od 28.9.2016.)
Gordan Muratović - Coco
Ivan Pešut
Nataša Petrić - Tasha
Zoran Prodanović - Prlja
Mladen Puljiz
Paolo Sfeci
Tihomir Slivka
Stanko Šarić
Joško Škarica
Marko Tolja (od 6.12.2016.)
Luka Tralić


Tajnici i savjetnici HGU-a:
Andrej Babić (izvršni tajnik)
Jadranka Čubrić (savjetnica Predsjedništva)
Mladen Puljiz (izvršni tajnik za proračun i financije)