HGU Podružnica 5 Pula

Istarska županija

Adresa: MMC Luka - Istarska 30, 52100 PULA
Tel: +385 (0)52/382 270
Fax: +385 (0)52/382 272
E-mail: hgu.pula@hgu.hr

Matični broj: 03968707
Žiro račun: 2360000-1400138052
IBAN: HR4823600001400138052
SWIFT code: ZABAHR2X
OIB: 49903072647

Radno vrijeme za stranke:
Ponedjeljkom i petkom od 9 do 12 h
Utorkom i četvrtkom od 10 do 14 h
Srijedom od 9 do 14 h

Predsjednica:
Nataša Petrić Tasha

Tajnik:
Toni Pernić

Članovi izvršnog odbora:
Nataša Petrić Tasha, Bruno Krajcar, Marijan Jelenić, Sandro Pettener, Goran Kauzlarić Griff, Zoran Božić i Giorgio Sugar.

Administracija podataka i opći poslovi:
Silvana Scabozzi