19. Skupština HGU-a (2021.)

19. Skupština HGU-a (2021.)

Obavještavamo članove Hrvatske glazbene unije da će 19. Skupština HGU (redovna) biti održana
u utorak 30.11.2021. godine sa početkom u 12:30 sati, putem zoom video konferencije.

Zagreb, 16.11.2021.
Glavni odbor Hrvatske glazbene unije