Ne nasjedajte na demagoški poziv Hrvatske diskografske udruge Datum objave: 07.07.2021.

Ne nasjedajte na demagoški poziv Hrvatske diskografske udruge

NE NASJEDAJTE NA DEMAGOŠKI POZIV HRVATSKE DISKOGRAFSKE UDRUGE – ONI VAS NE ZOVU DA BI VAM ISPLATILI SREDSTVA KOJA VAM PRIPADAJU

U ponedjeljak, 5. srpnja je Hrvatska diskografska udruga, na svojim web stranicama, a preneseno u Večernjem listu 6.7. uputila poziv glazbenim izvođačima da im se jave, zbog – kako su dobro u Večernjem listu napomenuli: „provedbe analize i prikupljanja dodatnih informacija“ odnosa između zastupljenih izvođača na svim snimkama koje postoje od 1947. do danas.

Ovdje naglašavamo:

Hrvatska diskografska udruga nije pozvala izvođače da im isplate sredstva koja im pripadaju, niti da se odnosi reguliraju, nego samo da provedu „analizu i prikupe dodatne informacije“.

Želimo upozoriti na slijedeće činjenice:

  • Hrvatska diskografska udruga nije titulirana regulirati, tj isplatiti izvođačka prava. Oni koji Vam duguju novac s naslova dosadašnjeg licenciranja digitalnim servisima su pojedini diskografi a ne udruga.
  • Hrvatska diskografska udruga, tj svi njezini članovi – pojedine diskografske kuće, tvrde da su sva izdanja koja su dali digitalnim servisima za korištenje, regulirana odgovarajućim ugovorima s izvođačima. Stoga, svi se podaci već nalaze u financijskim dokumentima pojedinih diskografskih kuća. Dovoljno je usporediti podatke tko je sve sudjelovao na kojoj snimci s isplatnim listama pojedinim izvođačima i ugovorima koje „imaju“. Razlika između onih koji su primili uplate i onih kojima isplate nisu išle, čine upravo najveće područje za „analizu“.
  • Ovo je neformalni poziv hrvatskih diskografa koji ne služi ničemu osim pokušaju zavaravanja javnosti o otvorenosti za rješavanje problema, za kojeg oni istovremeno tvrde da uopće ne postoji. Prošle godine je provedena SLUŽBENA JAVNA RASPRAVA oko donošenja novog Zakona, na koju se javilo nekoliko stotina izvođača tvrdeći da nisu primili novac od diskografa za digitalno korištenje, bez obzira imaju li „neke“ ili nemaju nikakve ugovore s hrvatskim diskografima. Te su izjave službeno zaprimljene i kad bi diskografi doista željeli analizirati stanje, imaju već kvalitetan osnov.

Ponavljamo, materijali za pravu, vjerodostojnu analizu se već nalaze kod diskografa, članova udruge, a ovaj poziv služi isključivo stvaranju prijetvornog dojma „otvorenosti“ diskografske udruge.

Naime:

  1. Diskografi imaju popis izdanja
  2. Diskografi bi trebali imati popis svih glazbenika koji su sudjelovali u nastanku svake pojedine snimke
  3. Diskografi bi trebali imati (ili kako barem tvrde da imaju) ugovore sa svim glazbenicima
  4. Diskografi su / ili nisu (kako tvrde) radili isplate temeljem tih ugovora
  5. Razlika između svih glazbenika koji su sudjelovali u nastanku svake pojedine snimke i onih koji su primili neku naknadu je početak za analizu
  6. Ako su izvođači i primili neku naknadu, to ne znači da ti glazbenici nemaju daljnjih potraživanja. Ti se odnosi opet trebaju analizirati temeljem sadržaja ugovora koji navodno postoje između tih izvođača i diskografa
  7. Predlažemo Hrvatskoj diskografskoj udruzi da poziv radi analize uputi DISKOGRAFIMA - VLASTITIM ČLANOVIMA koji navodno „imaju regulirana prava sa svim izvođačima“.

HGU se zalaže da se u novom Zakonu o autorskim i izvođačkim pravima jasno, ne samo deklarativno kao do sada, reguliraju neodreciva izvođačka prava (kako i stoji u Direktivi) te da se utvrde jasni instrumenti kako bi SVI IZVOĐAČI DOBIVALI PRAVIČNU NAKNADU za cijelo vrijeme trajanja zaštite njihovih zakonskih izvođačkih prava.

A to je posve suprotna pozicija od one za koju se zalažu hrvatski diskografi. Oni, suprotno odredbama Direktive, smatraju da je (eventualna) jednokratna isplata dostatna te da se postojanje Ugovora pretpostavlja.

Ugovor u puno slučajeva ne postoji. A ugovori koji postoje i koji se odnose na tzv. komadnu prodaju ne mogu se jednostrano pretvoriti u ugovore koji reguliraju digitalna prava.

Ovim dopisom nikako ne želimo spriječiti izvođače da se, ukoliko misle da će im navedeno na bilo koji način pomoći, jave u udrugu diskografa, no obveza je izvođačkih udruga da objasne svojim članovima stvarni sadržaj diskografskog dopisa koji im se upućuje, kako bi mogli donijeti u potpunosti informiranu odluku.